Vergi kayıp ve kaçağı radar sistemine takılacak.

Vergi kayıp ve kaçağı radar sistemine takılacak.

Elektronik ortamda yapılan ticari faaliyetlerin ve sosyal medya kullanılarak kazanılan gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler gözden geçirilecek. Vergi Denetim Kurulu, 2021 yılında dijital takip ve risk yaklaşımıyla izlemenin etkinliğini artıracak. Finansal istikrara yönelik önlemler kapsamında da finansal teknolojilerin (Fintek) yaygınlaştırılmasına yönelik kapsamlı bir strateji dokümanı ve eylem planı hazırlanacak. Bu alanda yapılan çalışmalar tek elden koordineli şekilde yürütülecek. İstanbul Finans Merkezi (İFM) 2022 yılında açılacak. Uluslararası kabul gören faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde, sektörün ihtiyaçlarını ve katılımcıların hassasiyetlerini dikkate alan bir katılım finans strateji belgesi oluşturulacak. Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpların tazmin edilmesine hizmet eden alacak sigortasının yaygınlaştırılması sağlanacak. İhracatçılar ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan veya imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında öncelikli olarak desteklenerek bu kesimlerin kefalet limitlerinden yararlanma oranları artırılacak. Yatırımcılara sunulan finansal araç çeşitliğinin artırılması, dijitalleşme seviyesinin yükseltilmesi ve atıl varlıkların ekonomiye kazandırılması için yeni ürün ve hizmetlerin devreye alınmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek. Uzun vadeli ve sermaye yoğun altyapı, enerji, sanayi veya teknoloji yatırımlarının finansmanında sermaye piyasası araçlarından etkin bir şekilde yararlanılması için alternatif bir yatırım aracı olan proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymet sistemine ilişkin uygulama çerçevesi tamamlanacak.