BDDK: Ağustos bankacılık sektörü aktif büyüklüğü 5,845 milyar TL oldu

BDDK: Ağustos bankacılık sektörü aktif büyüklüğü 5,845 milyar TL oldu

BDDK'nın aylık raporunun detayı şöyle: Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre, Ağustos 2020 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 5.845.786 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2019 yılsonuna göre 1.354.968 milyon TL (%30,2) artmıştır. Ağustos 2020 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 3.481.901 milyon TL, menkul değerler 1.030.161 milyon TL'dir. 2019 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü %30,2, krediler toplamı %31,1, menkul değerler toplamı ise %55,9 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %4,14 olmuştur. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 yılsonuna göre %29,2 artışla 3.317.591 milyon TL olmuştur. 2019 yılsonuna göre özkaynak toplamı %15,3 artışla 567.347 milyon TL olurken, Ağustos 2020 döneminde sektörün dönem net kârı 42.949 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %19,28 seviyesinde bulunmaktadır.